Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Resurse utile

Anuar de analize în diabetul zaharat de tip 1 PDF

Pașaport de diabet de tip 1 WORD

Adeverință medicală în scopul călătoriei Word, PDF

Anuar de analize în diabetul zaharat de tip 1 PDF

Caiet de autocontrol Word, PDF

Caiet zilnic de autocontrol Word, PDF

Cum se calculeaza glucidele PDF

Fișă de monitorizare pompă Word, PDF

Pagini web de informare în diabetul de tip 1 Word

Plan de îngrijire personalizată pentru elevii cu diabet zaharat de tip 1 Word, PDF

Scrisoare de informare a profesorului școlar despre elevul său cu diabet de tip 1 Word, PDF

Tabel cu conținutul de nutrienți la 100g de aliment PDF

Procedee practice de extragere a cartușului de insulină din penul preumplut :FlexPen, FlexTouch

Comisii de specialitate (inclusiv, endocrinologie), Ordinul MSMPS nr.867/2020 PDF

Dreptul  la sănătate cu diabet

În țara noastră, dreptul la sănătate, implicit la îngrijirea diabetului, este prevăzut de Constituție, legi, hotărâri de guvern, ordine și dispoziții ministeriale.

Constituție, legi

Constituția Republicii Moldova (cap. II, art. 4 (1,2), 24 (1)

Ocrotirea sănătății, Legea nr. 411/1995

Drepturile şi responsabilităţile pacientului , Legea nr. 263/2005

Asigurarea obligatorie de asistență medicală, Legea  nr. 1585/1998

Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2021, Legea nr.256/2020

Protecţia datelor cu caracter personal (art.7), Legea nr. 133/2011

Informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, Legea nr.279/2017

Hotărâri de Guvern

Programul național de prevenire și control a diabetului zaharat 2017-2021, HG nr. 1030/2017

Norme privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere (secț. a 5-ea „Diabetul zaharat ”), HG nr. 12/2009, cu modificări operate prin HG nr. 592/2017

Raportul de audit  asupra Programului național de prevenire și control a diabetului zaharat pentru anii 2017-2018, semestrul I (Hotărârea Curții de Conturi nr.1 din 31.01.2019, în vigoare din 8.03.2019)

Evaluarea Programului National de Profilaxie și Combatere a Diabetului Zaharat pentru anii 2011-2015 și a Sistemelor de Management din Republica Moldova, Jill L. Farrington, Joao Filipe Raposo, Biroul OMS în Moldova, 2016

Programul naţional de diabet zaharat, CNAS, România

Ordine

Modul de organizare a accesului la medicamente pentru tratamentul compensat a diabetului zaharat (insulină umană),  Ordinul MS nr. 750/2013

Organizarea accesului populației la tratament cu analogi de insulină, Ordinul MS nr.610/2016, abrogat

Organizarea accesului populației la analogi de insulină și abrogarea ordinului MSMPS nr.239/2019, Ordinul  MSMPS nr. 1189/2019

Transferul persoanelor cu diabet zaharat de la insuline umane la analogi de insulină și preparate biosimilare, Ordinul MSMPS nr.1051/2020

Distribuirea și utilizarea pompelor de insulină și consumabilelor, Ordinul MSMPS nr. 307/2020

Distribuirea glucometrelor, testelor și lanțetelor procurate centralizat , copiilor cu diabet zaharat, Ordinul MSMPS nr.399/2020

Instrucțiuni privind proceduri specifice de examinare a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), Ordinul ME nr.156/2015

Lista de distribuire a analogilor de insulină pentru anul 2021 (adulți), Ordinul MSMPS nr.13/2021

Ghiduri, protocoale naționale

Ghidurile, protocoalele clinice naţionale (PCN) și instituţionale, precum și cele de la locul de muncă sunt elaborate în baza ghidurilor clinice international, a dovezilor de cost-eficiență. PCN ajută medicul în luiarea deciziilor clinice, dar și pacientul în a urmări cum se aplică cerințele minime de calitate a terapiei recomandate de acesta.

Diabetul zaharat necomplicat,  Protocol clinic național (PCN-33), 2019

Boala celiacă la copil, Protocol clinic național (PCN-167), 2016

Boala cronică renală la copil,  Protocol clinic național (PCN-113), 2015

Depresia, Protocol clinic național (PCN-255), 2016

Hipotiroidia, Protocol clinic național (PCN-34), 2008

Insuficienţa renală cronică la adulți, Protocol clinic național  (PCN-21), 2017

Insuficiența renală cronică terminală sub dializă, Protocol clinic național (PCN-87), 2009

Insuficiența renală acută, Protocol clinic national (PCN-36), 2008

Leziunea nervilor periferici,  Protocol clinic national (PCN-143), 2011

Managementul cetoacidozei diabetice la copil, Protocol clinic standardizat pentru unitatea de primire urgențe, 2019

Managementul retinopatiei diabetice,  Ghid clinic național, 2018

Managementul bolilor cardiovasculare în diabetul si pre-diabetul zaharat, Ghid national, 2014

Osteoporoza la adult, Protocol clinic national (PCN-85), 2018

Reabilitarea medicală a pacientului cu amputații de membre inferioare, Protocol clinic national (PCN-324)

Supravegherea nutrițională, Ghid național, 2012

Transplantul renal. Donatorul potenţial în viaţă,  Protocol clinic national (PCN-36), 2013

Ghiduri internaționale

Ghidul clinic de îngrijire a diabetului la copii și adolescenți, Societatea internațională de diabet pediatric ISPAD, 2018

Standarde de îngrijire a diabetului, Asociația americană de diabet, ADA, 2021

Ghid clinic  de îngrijire a diabetului de tip 1 la adulți, NICE, 2016

Ghid clinic de îngrijire a diabetului de tip 1 și tip 2 la copii și adolescenți, NICE, 2016

Recomandări pentru tehnica injecției de insulină, FITTER, 2016

Declarații internaționale

Carta internațională a drepturilor și responsabilităților persoanei cu diabet, IDF, 2011/2019,

Rezoluția ONU, Ziua Mondială a Diabetului, 2006

https://www.wddj.jp/pdf/UN_Resolution.pdf

Rezoluția ONU Prevenire și Control a bolilor netransmisibile, 2011

Cartea europeană a drepturilor pacientului, 2002

Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, 1967

Atlasul diabetului, IDF, 2019

Modele de educație în diabetul de tip 1

DAFNE

CHOICE

BERTIE 

Servicii integrate