Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Legea medicamentului și cea a activităţii farmaceutice: all-in-one sau adoptate “la pachet”

💧Adoptate “la pachet” sau separat: legea medicamentului și cea a activităţii farmaceutice. Asociaţia DIA propune
o singură lege, all-in-one
O singură lege în redacţie nouă și expusă într-un limbaj accesibil, care să conţină trei capitole distincte cu privire la medicamente, dispozitive medicale și activitatea farmaceutică, precum și consultarea asociaţiilor de pacienţi, inclusiv, Asociația Tinerilor cu Diabet DIA în procesul de avizare au fost sugestiile împărtășite de către Veronica Volcov, președintă DIA, participanţilor la masa rotundă dedicată direcţiilor-cheie ale reformei legislaṭiei UE în domeniul farmaceutic și relevanţa lor pentru legislaţia farmaceutică din Moldova.
Clarificarea termenilor, precum “lipsă de medicament” și prevenirea riscurilor, disponibilitatea sistemelor informaţionale de notificare a acestora (durata lipsei, grup afectat, deținătorul autorizaţiei de punere pe piaţă, etc), a Listei medicamentelor pentru stări de urgentă sanitară,
a alternativelor generice, regulamente Europene cu privire la ambalaj si instrucţiuni electronice – sunt doar câteva aspecte dezbătute azi de către reprezentanţii Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova, Catedra de Farmacie Socială “Vasile Procopișin” de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
Potrivit Ritei Seicaș, expertă în legislaţie farmaceutică, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS), noua strategie farmaceutică a UE prevede principii de accesibilitate uniformă la medicamente (focusare pe medicamente orfane, destinate copiilor, precum și rezistenţei antimicrobiene), preţ de referinţă pentru compensare sau achizitii publice, accesibilitatea platformelor internaţionale de achiziţii, disponibilitatea alternativelor pentru medicamentele inovative (generice și biosimilare), scăderea impactului asupra
mediului, clarificarea entităţii care elaborează lista medicamentelor esențiale, transparenţa finanţării publice a cercetării și inovaţiei, iar practica Estoniei de înglobare a prevederilor într-o singură lege este relevantă pentru Moldova.
Strategia farmaceutică pentru Europa conţine câteva aspecte-cheie:
☑️Asigurarea accesului uniform la medicamente al pacienţilor, inclusiv, cu condiṭii medicale care oferă opţiuni terapeutice insuficiente (boli rare, rezistenţă la antimicrobiene);
☑️Sprijinirea cercetării și inovaţiei pentru crearea de medicamente sigure, eficiente, ecologice.
☑️Asigurarea mecanismelor sigure și diversificate de răspuns la urgenţe sanitare.
Potrivit Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, legea medicamentului și a activităţii farmaceutice vor fi aprobate la sfârșitul anului 2024, iar în a doua jumătate a anului va fi inițiat proiectul de lege.
Detalii despre strategia UE de reformare a legislaţiei farmaceutice pot fi găsite aici
Sursa imaginii: medline