Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Asociația Tinerilor cu Diabet DIA este una dintre cele 20 de organizaţii ale societăţii civile, selectată pentru a contribui la coeziunea socială a comunităţii de diabet din Moldova ṣi Ucraina.

🌀 Asociația Tinerilor cu Diabet DIA este una dintre cele 20 de organizaţii ale societăţii civile, selectată pentru a contribui la coeziunea socială a comunităţii de diabet din Moldova ṣi Ucraina.
Timp de trei luni vom realiza activităţi de coeziune socială: de la ateliere de abilitare psiho-socială ṣi sensibilizare a mediului ṣcolar până la oferirea accesului la medicamente ṣi dispozitive/consumabile esenţiale pentru persoane vulnerabile cu diabet din comunitatea locală ṣi refugiate din Ucraina.
Iniţiativa se înscrie în proiectul “Creṣterea rezilienţei prin angajare şi coeziune socială”, sprijinit de Biroul de Cooperare al Elveţiei în Moldova – Swiss Cooperation in Moldova, realizat de HEKS – EPER Moldova, împreună cu HELVETAS Moldova.
🌀 Ассоциация DIA является одной из 20 организаций, отобранных для содействия социальной сплоченности диабетического сообщества в Молдове и Украине.
В течение трех месяцев мы будем проводить мероприятия по социальной сплоченности: от семинаров по расширению психосоциальных возможностей и повышения осведомленности в школах до обеспечения доступа к основным лекарствам и медицинским приборам для уязвимых людей с сахарным диабетом из местного сообщества и беженцев с Украины.
Инициатива является частью проекта “Повышение устойчивости через трудоустройство и социальную сплоченность”, поддерживаемого Швейцарским бюро по сотрудничеству в Молдове – Swiss Cooperation in Moldova, реализуемого HEKS – EPER Moldova, совместно с HELVETAS Moldova.
Ассоциация DIA является одной из 20 организаций, отобранных для содействия социальной сплоченности диабетического сообщества в Молдове и Украине.
В течение трех месяцев мы будем проводить мероприятия по социальной сплоченности: от семинаров по расширению психосоциальных возможностей и повышения осведомленности в школах до обеспечения доступа к основным лекарствам и медицинским приборам для уязвимых людей с диабетом в местном сообществе и беженцев в Украине.
Инициатива является частью проекта “Повышение устойчивости через трудоустройство и социальную сплоченность”, поддерживаемого Швейцарским бюро по сотрудничеству в Молдове – Swiss Cooperation in Moldova, реализуемого HEKS – EPER Moldova, совместно с HELVETAS Moldova.