Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Ghidul ADA 2024: actualizări

Publicate în premieră în anul 1989, sub egida Asociaţiei Americane de Diabet – American Diabetes Association (ADA), Standardele de îngrijire medicală a diabetului sunt actualizate anual, în funcţie de rezultatele cercetărilor clinice.
Actualizările ediţiei 2024 se referă la screening-ul pentru depistarea diabetului, a factorilor de sănătate mintală, imunizare, sănătate a oaselor şi rinichilor, greutatea corporală ṣi implicaţia antidiabeticelor noi.
🍏 Depistarea stresului și a depresiei cauzate de diabet.
Standardele recomandă persoanelor cu diabet, îngrijitorilor acestora și membrilor familiei să fie supuși unui screening pentru stresul provocat de diabet, cel puțin, o dată pe an și, eventual, mai frecvent, dacă este justificat. Ghidul încurajează furnizorii de asistență medicală să abordeze suferința śi epuizarea provocată de diabet, folosind instrumente validate pentru a măsura acest nivel în funcție de vârstă, tipul de diabet și stadiul de viață al persoanei.
Noile actualizări încurajează, de asemenea, depistarea anuală a depresiei la toate persoanele cu diabet (mai frecvent la cele cu antecedente de depresie). Persoanele cu o provocare sau un diagnostic de sănătate mintală ar trebui să fie îndrumate către profesioniști din domeniul sănătății mintale.
🍏 Screening-ul pentru prevenirea sau întârzierea diabetului de tip 1.
Odată cu aprobarea de către Autoritatea Americană pentru Medicamente ṣi Alimente (FDA), în 2022, a preparatului teplizumab (Tzield), care oferă posibilitatea de a întârzia manifestările clinice ale diabetului de tip 1 la persoanele cu risc de vârsta 8+ ani, ADA oferă îndrumări suplimentare privind screening-ul și prevenirea diabetului de tip 1. Aceasta încurajează persoanele cu vârsta de 8+ ani în stadiul al 2-lea de diabet de tip 1 să ia în considerare utilizarea Tzield pentru a întârzia apariţia diabetului de tip 1 în stadiul al 3-lea (manifest).
🍏 Imunizările.
Cele mai recente orientări ale ADA recomandă persoanelor cu diabet cu vârsta de 6+ luni să administreze în timp util vaccinurile și rapelurile Covid-19, precum și versiunea inactivă sau recombinantă a celui anual împotriva gripei sezoniere.
De asemenea, adulții cu diabet cu vârsta de 60+ ani sunt încurajați să se vaccineze împotriva virusului sincițial respirator (VSR), precum și împotriva gripei sezoniere cu vaccin inactivat cvadrivalent în doze mari.
🍏 Sănătatea oaselor.
Pentru că riscul de fracturi osoase la bărbații și femeile cu diabet de tip 1 ṣi tip 2 este crescut, ADA a făcut actualizări semnificative în secțiunea privind sănătatea oaselor, prin a se concentra pe evaluarea riscului de fracturi la adulții în vârstă, cu diabet, ca parte a îngrijirii de rutină.
Ghidul actualizat recomandă adulţilor cu diabet cu vârsta de 65+ ani și oricărei persoane cu factori de risc pentru fracturi osoase să efectueze o scanare DEXA (densitate osoasă) la fiecare doi-trei ani. Deoarece utilizarea unor medicamente antidiabetice (pentru scăderea valorilor crescute ale glicemiei) este asociată cu o creștere a numărului de căderi și fracturi osoase, trebuie evitate episoadele de hipoglicemie (scăderea valorii glucozei în sânge sub valoarea 4 mmol/L) sau, pe cât e posibil, a utilizării medicamentelor cu risc ridicat de hipoglicemie ṣi cu impact negativ asupra sănătății oaselor (cum ar fi tiazolidindionele – TZD). Persoanele cu risc de fracturi osoase ar trebui să rezolve dezechilibrul metabolic prin consumul proporţionat de nutrienţi în alimente sau prin suplimente alimentare de calciu, vitamina D, la fel, să facă suficientă activitate fizică aerobă și de rezistenţă pentru o sănătate osoasă optimă.
🍏 Tehnologii pentru toate persoanele cu diabet.
ADA subliniază, din ce în ce mai mult, valoarea de a oferi cele mai noi tehnoligii – fie stilouri mecanice sau inteligente, glucometre sau sisteme de monitorizare glicemică continuă (CGMs), sisteme automate de administrare a insulinei (AID) – persoanelor cu diabet, împreună cu educația medicală, monitorizarea și sprijinul pe termen lung. Cele mai recente standarde ADA recomandă, de asemenea, ca sistemele de monitorizare glicemică continuă să fie oferite persoanelor cu diabet de tip 1 la momentul diagnosticării, precum și femeilor însărcinate cu diabet de tip 1.
În mod special, standardele 2024 încurajează furnizorii de servicii medicale să fie competenți în utilizarea tehnologiilor pentru diabet, înțelegând că este esențial faptul, ca aceṣtia să aibă suficiente cunoştinţe pe care să le ofere pacienților lor, astfel încât să îi poată educa cu privire la utilizarea acestora și să îi sprijine în utilizarea lor de-a lungul timpului.
Pentru persoanele cu diabet internate în spital, noile orientări recomandă posibilitatea utilizării unui sistem CGM și AID în tandem cu măsurătorile din spital (de laborator sau pe glucometru) pentru decizii teraputice de dozare și evaluare a unei potențiale hipoglicemii, ori de câte ori este posibil.
🍏 Managementul greutății pentru prevenirea sau gestionarea diabetului de tip 2.
“Există dovezi solide și consistente că gestionarea obezității poate întârzia progresia de la prediabet la diabet de tip 2 și este extrem de benefică în tratarea diabetului de tip 2”, se arată în noile orientări.
Standardele promovează eficacitatea programelor de management a greutății corporale pentru a oferi sprijin în pierderea și menținerea acesteia, împreună cu utilizarea unuia dintre noile medicamente pentru gestionarea ponderii care, în cadrul studiilor, a demonstrat reduceri de greutate corporală de peste 15%. Aceste medicamente se referă la agoniștii receptorilor GLP-1, cum ar fi semaglutida (Ozempic, Wegovy și Rybelsus), sau agoniștii duali GIP/GLP-1, cum ar fi tirzepatida (Mounjaro și Zepbound). Aceste medicamente îmbunătățesc, de asemenea, nivelul glicemiei și reduc alți factori de risc.
Standardele recunosc faptul că există o serie de beneficii pentru sănătate în funcție de greutatea pierdută. Pierderea a 3-7% din greutatea inițială poate îmbunătăți nivelul glicemiei și al factorilor de risc cardiovascular, în timp ce pierderea a mai mult de 10% din greutatea inițială poate duce, dacă aceasta este menținută, la remisiunea diabetului de tip 2, la ameliorarea sănătății ficatului și a altor factori de risc.
🍏 Medicamentele antidiabetice care oferă beneficii suplimentare pentru sănătate.
Standardele promovează valoarea unor categorii mai noi de medicamente antidiabetice (pentru scăderea valorilor crescute ale glicemiei), care conferă și alte beneficii pentru sănătate, cum ar fi protejarea inimii și a rinichilor. Deși beneficiile utilizării lor au fost observate în repetate rânduri, acestea rămân subutilizate. ADA continuă să încurajeze prioritizarea medicamentelor antidiabetice, inclusiv a inhibitorilor SGLT-2 și a terapiilor bazate pe incretină, cum ar fi agoniștii receptorilor GLP-1 și ai celor duali, pentru a ajuta la atingerea mai rapidă și mai eficientă a obiectivelor de tratament individualizat.
🍏 Sănătatea rinichilor.
Una dintre actualizările din acest an în ceea ce privește gestionarea sănătății rinichilor este îndrumarea de a include un medicament pentru tensiunea arterială, cum ar fi inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei – IECA (“-priluri”) sau blocanţii receptorilor de angiotensină – BRA (“-sartane”). Dovezi mai noi arată că aceste medicamente pot reduce, de asemenea, evenimentele cardiovasculare, cum ar fi atacul de cord sau uaccidentul vascular cerebral. Preparatele din grupul IECA ṣi BRA continuă să fie recomandate ca ṣi primă alegere pentru gestionarea tensiunii arteriale la persoanele cu diabet. Standardele oferă, de asemenea, îndrumări cu privire la momentul, în care o persoană cu diabet ar trebui referită la un medic nefrolog.
Ghidul actualizat ADA 2024 poate fi consultat aici