Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

eRețeta va fi pusă în aplicare de la 1 aprilie 2024

Regulamentul despre reţeta electronică a fost aprobat azi de către Guvern.
După testarea eReţeta în raionul Hâncești, sistemul electronic de prescriere și eliberare a medicamentelor și dispozitivelor medicale va putea fi aplicat în toată ţara, începând cu 1 aprilie 2024.
La ședinţa de azi, Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul cu privire la prescrierea și eliberarea medicamentelor compensate (potrivit Hotărârii Guvernului nr.106/2022), care prevăd prescrierea acestora în format electronic, prin intermediul sistemului informaţional “eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate”, un modul al sistemului informaţional integrat “Asigurare obligatorie de asistenţă medicală”.
Potrivit documentului, dreptul de a prescrie rețete electronice pentru medicamente și dispozitive medicale compensate (costul cărora este rambursat integral sau parţial de asigurarea de sănătate) aparţine medicilor de familie, specialiștilor, de urgenţă (ambulanță) și celor care prestează servicii de îngrijire medicală și paliativă la domiciliu.
Un formular de reţetă electronică va putea conţine, în funcţie de schema de terapie personalizată, până la câteva substanţe active, adică denumiri comune internaţionale – DCI, concentraţia, doza totală zilnică și necesarul minim pentru 3 luni, în cazul terapiei de durată și 10 zile, în cazul curelor periodice, precum și dispozitive/consumabile medicale prescrise fără indicarea modelului sau producătorului, ci doar a necesarului minim pentru 3 luni, în cazul terapiei de durată, în funcţie de normele de prescriere. Medicul va prescrie rețeta în sistemul eRețeta, indicând codul numeric personal (IDNO) al pacientului și o va autentifica prin semnătura electronică.
Reţeta electronică va fi valabilă timp de 60 de zile, în cazul tratamentului de durată (continuu) și de 10 zile pentru tratamentul periodic.
De asemenea, medicul poate prescrie o rețetă pe formular imprimat (de hârtie), totuși aceasta trebuie înregistrată în sistemul electronic.
Pacientul își va putea valorifica reṭeta în orice farmacie comunitară, prezentând actul de identitate, iar personalul farmaciei va certifica eliberarea medicamentelor și dispozitivelor cu semnătură electronică. Astfel,
sistemul electronic va permite farmaciilor să evite erorile în cadrul eliberării medicamentelor și dispozitivelor compensate.
Avantajele sistemului eReţetă:
* medicii și farmaciștii vor putea comunica direct, având acces la baza de date a rețetelor pentru medicamente și dispozitive medicale compensate prescrise și eliberate, ceea ce va permite obținerea operativă a informațiilor actualizate;
* accesul rapid și ușor la rețete pentru pacienți;
* reducerea timpului și a erorilor umane în prescrierea, procesarea și eliberarea rețetelor;
* monitorizarea eficientă a utilizării medicamentelor și a dispozitivelor medicale compensate.
De la 1 iulie 2022, în Lista naţională a medicamentelor compensate au fost introduse, în premieră, dispozitivele/consumabilele medicale pentru diabet (teste de glicemie, lanţete), iar de la 1 august 2023 – acele pentru stiloul injector și seringile de insulină.
Versiunea actualizată a Listei denumirilor comerciale a medicamentelor compensate, din 28.12.2023, poate fi accesată aici.
Versiunea actualizată a Listei denumirilor comerciale/a modelelor de dispozitive medicale compensate, în vigoare din 01 ianuarie 2024, poate fi accesată aici.
Asociația Tinerilor cu Diabet DIA a contribuit, prin acţiuni de pledoarie în folosul pacienţilor, inclusiv, prin elaborarea unui studiu de analiză situaţională la nivel naţional și de bune practici din afară, cu privire la facilitarea accesului persoanelor cu diabet la pachetul minim de îngrijire a acestuia. Drept urmare, a fost modificat cadrul legislativ, astfel încât costul terapiei ambulatorii a diabetului este compensat de asigurarea de sănătate, oferindu-se pacientului opţiuni de alegere a modelului, producătorului medicamentelor și dispozitivelor prescrise, inclusiv, prin contribuţii de coplată.
Proiectul noului Regulament cu privire la prescrierea și eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv, în format electronic (eReţeta) poate fi accesat urmând pașii: https://gov.md -> nu-1013-cnam-2023.pdf