Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

După solicitarea de revizuire a modului de distribuire a testelor de glicemie procurate centralizat pentru anul 2021, cei 4100 de pacienți cu diabet de tip 1 vor primi câte 850 de teste de glicemie, în loc de 400, câte erau prevăzute anterior

Drept răspuns la sesizarea Asociației DIA nr.02/2021 din 31 mai 2021, Ministerul Sănătății a abrogat ordinul nr.355 din 23.04.2021 care prevedea distribuirea a câte 400 teste/ an procurate centralizat pentru anul 2021 (câte 1,1 test în zi) către 4.000 de persoane cu diabet de tip 1, de vârsta 18+ ani.

Astfel, a fost emis un nou ordin de distribuire a dispozitivelor medicale pentru determinarea glicemiei pentru anul 2021, nr.529 din 7 iunie 2021, care prevede distribuirea către 4.100 de persoane cu diabet de tip 1 a câte 850 de teste / an (17 cutii a câte 50 de teste, în tranșe pe câte trei luni, ridicate odată cu rețeta de insulină), ceea ce corespunde cu câte 2,3 teste în zi sau 70 de teste în luna.

De menționat că Programul național de diabet 2017-2021 prevede asigurarea adulților cu diabet cu vârsta 18+ ani cu câte 100 de teste lunar (3 teste în zi). De la aprobarea acestuia la 30.11.2017, este a doua oară când statul oferă teste de glicemie adulților 18+ ani, inclusiv, celor cu tip 1 de diabet, prin intermediul programului național de diabet (în 2019 – câte 1200 de teste și lantete distribuite prin poștă și în 2021 – câte 850 de teste și tot atâtea lanțete).

Asociația DIA a expediat sesizarea nr.02/2021 din 31.05.2021 către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Companiei Naționale de Asigurări in Medicină (CNAM), Comisiei de specialitate Endocrinologie cu următorul conținut:

„Stimate domnule secretar de stat, stimată doamnă director general, stimate domnule doctor conferențiar,
Prin prezenta, Asociația Tinerilor cu Diabet DIA (în continuare, DIA) contestă prevederile ordinului MSMPS nr.355 din 23.04.2021, cu privire la distribuirea dispozitivelor medicale pentru determinarea glicemiei pentru anul 2021, destinate adulților cu diabet zaharat de vârsta 18+ ani, procurate centralizat în cadrul programului național de prevenire și control a diabetului zaharat (în continuare Program), aprobat prin HG nr.1030 din 30.11.2017.

Comunitatea de diabet de tip 1 a monitorizat procedura de licitație mTender ID code: ocds-b3wdp1-MD-1610448515330, prin care a fost contractată o cantitate de 16.962.000 de teste de glicemie în valoare de 29.000.000 de lei, în lista de distribuție această cantitate fiind de 17.579.600 de teste, solicitând în nenumărate rânduri ajustarea specificațiilor tehnice pentru corespunderea cu standardul de acuratețe ISO 15197:2013/EN:2015, etc ale dispozitivelor și consumabilelor achiziționate.

Astfel, am constatat că Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a alocat un buget de 29.000.000 de lei pentru achiziția centralizată a necesarului de consumabile pentru monitorizarea glicemiei la persoanele cu diabet, iar Ministerul Sănătății, în colaborare cu comisia de specialitate au stabilit un principiu aleatoriu de distribuire:
✓ Câte 400 de teste în an (1,1 test în zi), în loc de câte 3 teste în zi (1200 de teste în an), prevăzute în Program, destinate pacienților cu diabet de tip 1, dependent de insulină în număr de 4.000 de pacienți.
De menționat că acest număr de pacienți cu diabet de tip 1 nu este justificat, chiar dacă în noiembrie 2020 (conform ANSP și a comisiei de specialitate) erau înregistrate 4.036 de pacienți cu tip 1, in timp ce la finele anului 2018 erau înregistrate 5.600 de pacienți cu diabet de tip 1, inclusiv, 470 de copii, numărul acestora crescând cu peste 450 de persoane anual, dintre care, 2-3% emigrează. Prin urmare, numărul real ar fi de peste 4.500 de pacienți.
✓ Câte 400 de teste în an, destinate pacienților cu diabet de tip 2 tratat cu insulină (18.949 pacienți).
De considerat acest număr nejustificat de crescut, întrucât la finele anului 2018 erau înregistrați 11.177 de pacienți cu diabet de tip 2 tratat cu insulină.
✓ Pacienților cu diabet de tip 2 tratat cu dietă și/sau antidiabetice orale (ADO) în număr de 100.000 de pacienți, le sunt asigurate câte 100 de teste în an, precum e prevăzut în Program.

Prin urmare, solicităm Ministerului Sănătății, Comisiei de endocrinologie și CNAM:
1. Abrogarea prevederilor ordinului nr.355 din 23.04.2021.
2. Revizuirea metodologiei de distribuire a testelor de glicemie, conform prevederilor Programului, precum și a numărului de pacienți cu tip 1 și tip 2 tratat cu scheme bazal-bolus (precum e prevăzut în Program), cu prioritizare pe nevoile pacienților dependenți de insulină tratați cu insulinoterapie intensivă.

O variantă sugerată cu privire la distribuirea testelor de glicemie ar putea fi:
• Câte 1200 de teste/an pentru 4.500 de pacienți cu tip 1, inclusiv, femei gravide (5.400.000 teste).
• Câte 500 teste / an pentru 18.949 (număr nejustificat de mare) de pacienți cu tip 2 tratat cu insulină (9.474.500 teste).
• Câte 50 teste / an pentru 41.750 pacienți cu tip 2 tratat cu ADO (tablete) (2.987.500 teste).

3. Includerea în lista de compensate a testelor de glicemie și a analogilor de insulină.
4. Consultarea comunității de pacienți cu diabet de tip 1 în procesele de luare a deciziilor.

Luând în considerare prevederile HG nr.1030 din 30.11.2017 cu privire la contribuția statului la prevenirea complicațiilor diabetic prin asigurarea calității tratamentului oferit și atingerea țintei hemoglobinei A1c <7% pentru >40% din persoanele cu diabet (implicit, și cele cu diabet de tip 1) (subobiectiv 3.2); asigurarea persoanelor cu diabet zaharat cu dispozitive pentru autocontrol (subobiectiv 5.3) și anume: 100% dintre copiii până la 18 ani cu 5 teste în zi (p.5.3.1); 100% dintre femeile însărcinate (cu diabet preexistent și gestațional) cu 5 teste în zi (p.5.3.2); 100% dintre persoanele tratate cu insulină, inclusiv, cu diabet de tip 1 (regim bazal-bolus) cu 100 de teste pe lună (p.5.3.3); 100% dintre copii și femeile însărcinate cu glucometre (p.5.3.6); 50% dintre pacienții aflați la tratament cu insulină (regim bazal-bolus) cu glucomentre (p. 5.3.7), la fel, ținând cont de practicile defectuoase de achiziții, precum și a bunelor parctici din țările civilizate, sugerăm:
• Asigurarea necesarului de îngrijire a diabetului zaharat prin structurarea următorului program național de diabet zaharat (2022-2027) pe două subprograme naționale de diabet, centrate pe nevoile pacientului: Subprogram național de diabet zaharat de tip 1 (insulino-dependent); Subprogram național de diabet zaharat de tip 2, gestațional și alte forme specifice de diabet, cu considerarea priorităților:
1. Copii cu diabet de tip 1 (sub 18 ani);
2. Gravide cu diabet de tip 1 preexistent sarcinii;
3. Tineri, studenți cu vârsta 19-26 de ani cu diabet de tip 1;
4. Adulți cu diabet de tip 1 care nu se regăsesc în p.1-3 de mai sus.

Vă mulțumim.

Asociația Tinerilor cu Diabet DIA este o organizație neguvernamentală, independent, care pledează pentru creșterea calității și speranței de viață a persoanelor cu diabet zaharat de tip 1 (copii, tineri), protecția, promovarea, și monitorizarea dreptului lor la sănătate: acces la insulină, monitorizarea glicemiei, educație terapeutică, îngrijire medicală urgentă și de lungă durată, viață fără disciminare și suport pentru autoîngrijire”.