Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

De la 1 ianuarie 2024, persoanele cu diabet tip 1 din Republica Moldova își pot procura din afară senzori glicemici şi consumabile pentru pompă la o limită neimpozabilă în valoare de 150 de euro cu o frecvenţă de până la 30 de zile

Limita neimpozabilă pentru bunurile importate de către persoanele fizice, prin poșta internațională, este în valoare de 150 de euro, potrivit noilor modificări ale Codului Vamal (CV nr.95/2021). Acestea au fost în consultări publice până la 1 decembrie 2023, iar de la 1 ianuarie 2024 au intrat în vigoare.
Codul limitează livrările prin importul de bunuri destinate aceluiași destinatar pentru uz personal sau familiei sale, timp de cel puțin 30 de zile de la ultimul import.
Începând cu anul 2024, sunt scutite de taxe vamale transporturile de mărfuri expediate din străinătate către un destinatar din Republica Moldova și care conțin articole cu o valoare internă ce nu depășește 150 de euro per transport.
În acelaşi timp, scutirea nu este acordată, inclusiv, pentru expedierile care nu au caracter ocazional.
Asta înseamnă că se pot primi colete în valoare de până la 150 de euro prin poșta internațională, fără vămuire, cu condiția să fi trecut cel puţin, 30 de zile de la expedierea coletului anterior.
Totodată, s-a redus de la 150 la 45 de euro valoarea bunurilor scutite de taxe de import, care sunt trimise de o persoană fizică din străinătate către o altă persoană fizică de pe teritoriul vamal, cu condiția ca importul acestora să nu aibă un caracter comercial. Este vorba de bunuri care sunt destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau al familiei acestuia, conțin bunuri care, prin natura sau cantitatea lor, nu sunt destinate vânzării, sunt transmise de expeditor destinatarului fără nicio obligație de plată, iar importul este ocazional.
Baza inițială pentru determinarea valorii în vamă a mărfurilor este valoarea de tranzacție, adică prețul efectiv plătit sau cel ajustat, dacă este cazul, atunci când acestea sunt vândute pentru export către teritoriul vamal al Republicii Moldova.
Despre alte noi prevederi ale Codului puteţi citi aici
Din cauza unei pieţe neatractive, în Republica Moldova se înregistrează o lipsă de opţiuni pentru achiziţiile publice sau din fondurile proprii ale pacienţilor de tehnologii medicale pentru gestionarea diabetului tip 1 (senzori glicemici, consumabile pentru pompă de insulină sau sisteme AID). Monopolul instituit de un singur furnizor pe piaţă impune preţuri necompetitive, respectiv, pacienţii sunt constrânṣi să le achiziţioneze cu fonduri proprii din afara ţării.
Costul mediu al necesarului lunar de senzori glicemici sau consumabile pentru pompă de insulină/sistem AID, în funcţie de model, variază între 180-380 euro.
Pentru a economisi cheltuielile de livrare, aceştia îşi asigură o rezervă de consumabile pentru o perioadă minimă de 3 luni, precum cea pentru insulină, în baza reţetei compensate.
Potrivit prevederilor ghidurilor de referinţă (ADA-2023, ISPAD-2022, NICE-2023),
standardul de aur sau recomandarea de primă intenţie pentru gestionarea diabetului de tip 1 o reprezintă insulinoterapia intensivă cu analogi de insulină, administraţi prin injecţii zilnice multiple, pompă sau sistem AID şi sisteme de monitorizare continuă a glucozei (CGMs). În cazul ṭărilor din categoria “cu resurse limitate”, recomandarea gestionării diabetului de tip 1 prin utilizarea sistemelor CGMs ṣi a stilourilor de insulină este o abordare cost-eficientă.
Timp de patru ani, până în prezent, statul asigură cu un model de pompă cuplată cu senzor glicemic, prin Programul Naţional de Diabet (PND), circa 100 de copii din cei peste 550 înregistraţi. În acelaṣi timp, în perioada 2021-2023, statul a asigurat prin PND (achiziţii publice realizate de către Institutul Mamei și Copilului) alţi peste 450 de copii cu senzori glicemici, o parte dintre aparţinătorii acestora raportând reacţii adverse la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
Persoanele cu diabet tip 1, cu vârsta peste 18 ani, nu au acces la
tehnologii de gestionare a diabetului tip 1 asigurate de stat. Acestea, precum ṣi aparţinători de copii le procură din afara ţării cu fonduri proprii.
Sursa imaginii: prorelixresearch