Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Proiectul DIAcamp 2023

🌼 Proiectul DIAcamp 2023 a obţinut sprijinul fundaţiei HEKS Moldova şi Cristian Aid pentru a aduna 25 de copii şi tineri din Moldova şi Ucraina la o tabără comună de diabet de tip1
☄️ “Activităţile sprijinite provin din comunitate” (“Survivor & Community Led Response”) este un concept mai nou, pus în aplicare în Republica Moldova în cadrul programului
“Creșterea rezilienței populațiilor vulnerabile, a grupurilor etnice minoritare și a refugiaților din Ucraina în Moldova, iunie – decembrie 2023” de către HEKS Moldova, din resursele oferite de Cristian Aid.
☄️ Asociația Tinerilor cu Diabet DIA este una dintre cele 16 organizaţii ale societāţii civile din Moldova, care și-a asumat să mobilizeze comunitatea dependentă de insulină într-un cadru de terapie recreativă, dar și educaţie terapeutică.
☄️ Tabăra DIAcamp se va desfăşura în luna august, timp de patru zile, la o pensiune turistică din Moldova, costurile de participare fiind acoperite din resursele grantului în valoare de 95 de mii de lei (MDL). Până la 1 iulie, la tabără s-au înscris 21 de persoane.
Detalii vor urma.
☄️ Prima ediţie a taberei DIAcamp (DIAfest) a avut loc în perioada 7-9 octombrie 2022 la Țîpova, Rezina (pensiunea Muze). Aceasta a fost sprijinită din fondurile Asociaţiei DIA acumulate prin desemnare procentuală (2%) și a adunat la un loc 15 copii și tineri cu diabet de tip 1.
☄️ HEKS-EPER este o fundaţie elveţiană, Christian Aid – britanică, care sprijină proiecte de cooperare, combatere a sărăciei, asistență umanitară pentru victimele dezastrelor naturale și ale conflictelor armate din întreaga lume.
Imagini: Reuniune dedicată prezentării proiectelor selectate spre finanţare și semnării contractelor de grant, 14 iulie 2023, Summit Events, Chișinău, Republica Moldova.
…….
Проект DIAcamp 2023 получил поддержку от фонда HEKS Moldova и Cristian Aid, благодаря которой 25 детей и молодых людей с инсулинозависимым сахарным диабетом из Молдовы и беженцы с Украины смогут принять участие в совместном лагере
☄️ “Survivor & Community Led Response” – новая концепция, внедряемая в Молдове в рамках программы
“Повышение устойчивости уязвимых групп населения, этнических меньшинств и беженцев из Украины в Молдове, июнь – декабрь 2023 года”, разработанная и внедряемая HEKS Moldova, на основе ресурсов, предоставленные от Cristian Aid.
☄️ Ассоциация DIA – одна из 16 общественных организаций из Молдовы, которая мобилизирует инсулинозависимое сообщество в рамках терапевтического и развлекательного лагеря.
☄️ DIAcamp пройдёт в августе в течение четырех дней в одном из туристических пансионатов Молдовы, расходы на участие будут покрыты за счет средств гранта в размере 95 тыс. леев (MDL).
Подробности будут сообщены позже.
☄️ HEKS-EPER – швейцарский и Cristian Aid – британский фонд, которые поддерживают проекты сотрудничества, борьбы с бедностью, оказания гуманитарной помощи жертвам стихийных бедствий и вооруженных конфликтов по всему миру.
На фотогафиях изображена встреча, посвященная презентации проектов, отобранных для финансирования, и подписанию грантовых контрактов, 14 июля 2023 г., Summit Events, Кишинев, Республика Молдова