Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Prima campanie socială despre drepturile pacientului sprijinită de Asociația DIA

Sunt PACIENT, îmi cunosc DREPTURILE! este prima campanie socială din Republica Moldova dedicată celor 14 drepturi fundamentale ale pacientului prevăzute de Carta Europeană a Drepturilor Pacienților, la care Asociația Tinerilor cu Diabet DIA este parte și sprijină plenar acest demers.
Documentul lasă la discreția statelor punerea lor în aplicare, inclusiv, în colaborare cu societatea civilă (a organizațiilor de pacienți) și prevede 14 drepturi fundamentale ale pacientului:
• Măsuri preventive (prevenirea bolilor și complicațiior acestora).
• Accesibilitate (reducerea poverii financiare, geografice în accesul la servicii de sănătate).
• Informare corectă (acces la datele medicale personale, educație pentru sănătate).
• Consimțământ (acord) informat (distribuirea datelor personale, medicale doar cu acordul pacientului).
• Alegere liberă (dreptul la a doua opinie medicală, alegerea din mai multe opțiuni a unui furnizor sau metode de diagnostic sau tratament).
• Respectul intimității și confidențialității (protecția datelor personale și cu caracter medical).
• Respect pentru timpul pacientului.
• Respectarea standardelor de calitate și siguranță (prescrise în ghidurile clinice internaționale, preluate de ghidurile clinice naționale actualizate).
• Inovații (acces la tehnologii noi).
• Evitarea suferinței și a durerii nejustificate (inclusiv, accesul la îngrijiri paliative).
• Tratament personalizat (plan de nutriție, tratament, screening, activitate fizică).
• A manifesta nemulțumire (sesizarea autorităților responsabile).
• Compensarea prejudiciilor (atacarea în instanță și solicitarea compensării pierderilor în baza unui sistem de asigurare de malpraxis al personalului medical).

Carta Europeană a Drepturilor Pacienților a fost elaborată în anul 2002 de către membrii Rețelei pentru Cetățenie Activă (Active Citizenship Network), în baza Modelului Social European de acces universal la servicii de sănătate, la fel, ale recomandărillor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și ale Consiliului Europei.
Oricărui drept al pacientului îi corespunde o obligație a medicului sau asistentului medical, a instituției medicale, a autorității publice sau a statului de a-l oferi.
Pe de altă parte, Carta internațională a drepturilor și responsabilităților persoanelor cu diabet, aprobată de Federația Internațională de Diabet (IDF) în 2011, reactualizată în 2019 recunoaște că persoana cu diabet poate juca un rol esențial în îngrijirea stării sale de sănătate dacă are drepturi și responsabilități egale cu ale echipei medicale și ale autorităților.
Aceasta cuprinde principii de acces la sănătate și drepturile omului prevăzute în tratatele internaționale, care au caracter obligatoriu de aplicare și la care Republica Moldova este parte:
o Declarația universală a drepturilor omului (articolul 25).
o Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale (articolul 12).
o Convenția internațională privind drepturile copilului (articolul 24).
o Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (articolul 5).
o Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeii (articolele 12, 14).
o Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (articolul 25).

Principiile Cartei ar trebui să fie integrate în programele naționale de diabet zaharat, în programele de cercetare și educație în diabet pentru a fi asigurată punerea în aplicare a acestora, precum și revizuirea în mod regulat. Astfel, persoana cu diabet are aceleași drepturi fundamentale: la viață, sănătate, autonomie personală, ca și orice altă persoană.

Dreptul la informație și educație în diabet include:
o Accesul egal la îngrijire medicală și suport psihologic adecvat.
o Diagnosticarea în timp util a diabetului, eventual, a complicațiilor și bolilor asociate.
o Educație și consiliere medicală continuă, conform practicilor bazate pe dovezi și centrate pe nevoile pacientului.

Dreptul la justiție socială include:
o Asocierea ca și membru activ al societății, fără a simți nevoia de a-și ascunde diagnosticul.
o A avea acces echitabil la medicamente și tehnologii de monitorizare a glicemiei.
o A fi tratat egal cu toți în cadrul procesului de angajare în muncă, recunoscând că există anumite limitări în alegerea meseriei (de exemplu, pompier, polițist, militar etc.).
o A crea sau participa în cadrul unei organizații de pacienți, a căuta sprijin pentru aceasta și a face pledoarie (a apăra cu voce reprezentativă un grup vulnerabil) individuală sau de grup în fața autorităților sau furnizorilor de servicii de sănătate.

Responsabilitățile persoanei cu diabet includ:
o Să împărtășească informații cu echipa medicală despre starea de sănătate, medicamentele administrate, reacțiile adverse, stilul de viață etc.) pentru ca aceasta să-i furnizeze cele mai bune recomandări.
o Să-și gestioneze diabetul conform planului de îngrijire personalizat.
o Să adopte un stil de viață sănătos.
o Să informeze anturajul despre faptul că are diabet, astfel încât acesta să-l poată sprijini în caz de nevoie.
o Să respecte drepturile altor persoane cu diabet și ale personalului medical.

Asociația DIA susține campania de informare ,,Sunt PACIENT, îmi cunosc DREPTURILE” desfășurată cu ocazia Zilei Europene a Drepturilor Pacientului (Patient Rights Day) în scopul creșterii nivelului de informare al populației privind drepturile fundamentale și responsabilitățile în domeniul sănătății, cu suportul proiectului moldo-elvețian ,,Viața sănătoasă : reducerea poverii bolilor netransmisibile”.
Scopul proiectului este să abiliteze pacienții pentru a-și revendica drepturile la serviciile medicale de calitate, mai ales, ale celor cu boli cronice de a-și gestiona sănătatea și a-și menține viața activă.
Campania se desfășoară În perioada 5 mai – 5 iunie 2021 în cadrul instituțiilor medicale, farmaciilor, primăriilor, magazinelor, școlilor, bibliotecilor, librăriilor din Moldova.

Detalii despre campanie pot fi accesate aici.

Spotul campaniei poate fi accesat aici.

De ce Asociația DIA susține această campanie, puteți vedea aici.

Detalii despre proiectul Viața Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile pot fi accesate aici.