Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Testele de glicemie ar putea fi compensate de CNAM

Cu un buget estimativ de 40-45 de milioane de lei anual din fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală, inițial, urmează a fi acoperite costurile pentru trei tipuri de dispozitive medicale: consumabile pentru testarea glicemiei, exoproteze mamare și pungi colectoare pentru stome. Proiectul de lege a fost examinat la 3 februarie 2021 de către comisia protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului. 

Secvența video la acest subiect poate fi urmărită în intervalul  0.23 -1.21:

Agenda comisiei poate fi găsită aici:

Noile reglementări prevăd compensărea dispozitivelor medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în modul aprobat de Guvern, prin care se vor stabili mecanismele de compensare, inclusiv de declarare și determinare a celui mai avantajos preț în raport cu furnizorii, de selectare a tipului de dispozitive medicale pentru compensare și de distribuire a dispozitivelor medicale compensate. Astfel, mecanismul avizat prin HG la 16.12.2020 prevede  faptul că Compania Națională de Asigurări in Medicină (CNAM) va încheia contracte directe cu furnizorii, acoperind “prețul de achiziție + adaosul comercial” stabilit.

Proiectul stabilește că la comercializarea dispozitivelor medicale compensate în condiții de ambulator, adaosul comercial aplicat va fi de până la 15% la preţul de achiziţie declarat de către furnizorul de dispozitive medicale, inclusiv, până la 5% – pentru agenţii economici care produc, importă şi/sau distribuie cu ridicata dispozitive medicale compensate atât de import, cât şi autohtone, cumulativ, pe întregul segment de distribuţie angro până la livrarea în reţeaua cu amănuntul și  până la 10% – pentru farmacii.

Mecanismul de compensare ar putea include unu-trei modele de teste de glicemie compensate în proporție de 100%, iar altele vor fi compensate parțial, aplicându-se astfel co-plata  (contribuția financiară a pacientului). La fel, CNAM va obliga toate rețelele de farmacii sa aibă în stoc diferite modele de teste, la alegerea pacientului.

La fel, proiectul prevede că Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării modificărilor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aduce actele sale normative  în concordanță cu noile modificări. Pentru a deveni lege, documentul urmează a fi dezbătut și aprobat în plenul Parlamentului.

În condiții de migrare internă și externă, a lipsei unui registru electronic al pacienților cu diabet, dar și a provocărilor legate de achiziții (contestații ale operatorilor economici),încă acum câțiva ani, pacienții cu diabet de tip 1 au solicitat autorităților includerea consumabilelor pentru testarea glicemiei în lista de compensate, la fel, ca și a analogilor de insulină.

La 9 septembrie 2020, în cadrul ședinței de audieri de la Ministerul Sănătății a  fost discutat subiectul includerii  consumabilelor pentru testarea glicemiei în lista de compensate – în anul 2021 și a analogilor de insulină – în 2022.

Între timp, achiziția de teste de glicemie, ace de insulină, pompe cuplate cu senzori pentru copiii cu diabet de tip 1 a fost încheiată la 23 decembrie 2020, rezultatele nefiind  încă publicate. Detalii pot fi găsite aici:

Licitația publică pentru procurarea consumabilelor pentru testarea glicemiei pentru adulți 18+ cu diabet, pentru anul 2021, a fost inițiată de CAPCS la 23 decembrie 2020, aceasta fiind extinsă din cauza contestațiilor și a transferului documentației pe platform mTender. Astfel, procedura de procurare a 20,8633 de milioane de teste de glicemie și tot atâtea lanțete pentru 123 de mii de pacienți din întreaga țară, cu un buget de 29 de milioane de lei (MDL) ar urma să se încheie la sfârșitul lunii februarie, în condițiile in care nu vor fi înaintate contestări.

Detalii pot fi găsite aici:

Licitația publică nr. 20/00093 de procurare centralizată a consumabilelor pentru testarea glicemiei pentru adulți  18+ cu diabet, pentru anul 2020, a fost lansată la 9 iulie 2020 și urma să se încheie la 11 august 2020. Din  cauza multiplelor contestații ale agenților egonomici însă, aceasta a fost tergiversată, apoi anulată prin decizia grupului de lucru, expusă în darea de seamă nr.001 din 22.10.2020 și aprobată la 23.10.2020 privind achiziționarea de bunuri în cadrul licitației publice nr.20/00093.

În cadrul acesteia urma să fie procurate 33,2557 de milioane de teste de glicemie și tot atâtea lanțete pentru 118,992 de mii de pacienți cu diabet. Detalii pot fi găsite aici:

Teste de glicemie (consumabile) compensate de asigurarea medicală (CNAM) ar înseamna că pacientul își poate ridica testele de glicemie din orice farmacie comunitară (cu circuit deschis) din R.Moldova,, conform liberei alegeri a modelului, odată cu insulina, la o perioadă de trei luni. Doar în cazul în care acestea ar lipsi în stoc, farmacia ar fi obligată să le pună la dispoziție timp de 72 de ore (3 zile).

E-rețeta (rețeta electronică) va fi pusă în aplicare printr-un proiect al Băncii Mondiale, până la sfârșitul anului 2021, în baza căreia va fi posibilă prescrierea dispozitivelor medicale compensate de către medic.

Sursa imagine: Diabetes UK