Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Sunt asigurate persoanele cu diabet tip 1 din Republica Moldova cu senzori de glicemie? În ce constă procedura de obţinere a acestora?

Sistemele de monitorizare continuă a glucozei (CGMs sau “senzori de glicemie”), pompele clasice de insulină, sistemele de livrare automată a insulinei sau de control în buclă închisă sunt tehnologii moderne de gestionare a diabetului dependent de insulină.
Acestea reprezintă standardul de aur în gestionarea diabetului juvenil (de tip 1, autoimun, debutat în copilărie), în ţările cu resurse limitate primordial fiind accesul la sistemele CGMs, adică la senzori glicemici.
Pentru persoanele adulte cu diabet de tip 1 cu vârsta de 18+ ani, internate în secţia de endocrinologie a Spitalului Clinic Republican “Timofei Moșneaga” (SCR), statul a procurat, în premieră, 100 de senzori de glicemie pentru anul 2023. De menţionat, că un senzor era funcţionabil până la 14 zile, solicita calibrare după valoarea pe glucometru de 1-2 ori în zi, iar preţul de achiziţie publică a unui senzor alcătuia valoarea echivalentă cu 60 de euro, TVA inclus.
Mai multe detalii puteţi afla accesând aici
Pentru anul 2024, SCR a procurat 120 de senzori de glicemie pentru pacienţii adulţi cu labilitate glicemică, internaţi în secţia de endocrinologie a aceluiași spital. Modelul de senzori glicemici însă achiziţionaţi pentru acest an este altul: funcţionabil până la 7 zile, solicită calibrare după valorile pe glucometru la fiecare 12 ore, iar preţul de achiziţie publică a unui senzor alcătuiește valoarea echivalentă cu 64 de euro, TVA inclus, cea totală fiind de 283.332 de lei (MDL), fără TVA inclus.
Detalii despre procedura de licitaţie publică a sistemelor de senzori glicemici destinaţi adulţilor internaţi, pentru anul 2024, puteţi vedea aici
Rezultatele acestei proceduri pot fi urmărite în prima imagine atașată.
Astfel, valoarea totală a achiziţiei anuale de senzori de glicemie pentru adulţi 18+ ani nu întrece 300 de mii de lei (MDL), un buget anual raportat la circa 7 mii de persoane cu diabet de tip 1 din Republica Moldova, potenţial eligibile.
Potrivit reprezentanţilor secţiei endocrinologie a Spitalului Clinic Republican, criteriile de acces la senzorii glicemici achiziţionaţi sunt următoarele:
– caz de adult cu diabet tip 1;
– cu labilitate glicemică;
– internat în secţia de endocrinologie a SCR.
Atât modelul de senzori de glicemie achiziţionaţi pentru anul 2023, cât și acei procuraţi pentru anul 2024 reprezintă sisteme CGMs de uz individual. În cazul clinicilor specializate în diabet, acestea din urmă pot asigura pacienţii cu sisteme de uz profesionist pe perioada internării. Acesta din urmă reprezintă un sistem “orb”, datele fiind stocate și vizualizate doar de profesionistul medical în scopul ajustării terapiei.
Mai multe despre sistemele CGMs de uz individual vs profesionist puteţi citi aici.
Spre meditaţie:
– 100 de senzori glicemici funcţionabili timp de 14 zile fiecare înseamnă necesarul anual pentru aproximativ 4 pacienţi, iar 120 de senzori funcţionabili timp de 7 zile fiecare înseamnă necesarul anual pentru aproximativ 3 pacienţi.
– Centrare pe nevoile pacientului ar însemna elaborarea caietului de sarcini astfel, încât necesarul anual să se raporteze, cel puţin, la 10 pacienţi, însă cu preṭ negociat prin procedura de negocieri directe (potrivit Legii 131/2015, licitaţia publică cu o singură ofertă nu e legală). În plus, criteriile de acces la tehnologii de gestionare a diabetului de tip 1 ar trebui prevăzute de Programul Naṭional de Diabet (nu e actualizat din anul 2021).
Prin urmare, creșterea accesului pacienţilor adulţi cu diabet juvenil la senzori de glicemie în condiţii de ambulator este o soluţie cost-eficientă, în timp ce programul de internare nu imită programul de rutină zilnică a pacientului, însoţit de fluctuaţii glicemice mai mari, în același timp, profilul glicemic complet (9 testări zilnice), realizat prin valorile determinate pe glucometru reprezintă temei clinic de luare a deciziilor terapeutice.
Membrii comisiei de endocrinologie din cadrul Ministerului Sănătăţii elaborează caietul de sarcini, necesarul de achiziţii și specificaţiile tehnice pentru iniţierea procedurilor de achiziţii publice a consumabilelor pentru gestionarea diabetului de tip 1 (“achiziţia consumabilelor în scopul realizării programului naţional de diabet conform necesităţilor Institutului Mamei și Copilului”, “achiziţia sistemelor de monitorizare continuă a glucozei pentru necesităţile Spitalului Clinic Republican”).
La etapa de pre-licitaţie, societatea civilă/asociaţiile de pacienţi nu sunt consultate direct, ci prin intermediul unei reglementări, care oferă un termen de șapte zile pentru consultări publice ale caietului de sarcini la etapa de licitaţie publică. Din cauza resurselor limitate însă, acestea nu pot monitoriza în timp util procedurile de achiziţii publice.
Din 2020 până în prezent, Institutul Mamei și Copilului (IMC) asigură cu pompe de insulină integrate cu senzor de glicemie 80 de copii cu diabet juvenil. Anual, sunt procurate câte 10 noi sisteme. Criteriile de acces sunt prevăzute de ordinul Ministerului Sănătăţii nr.307/2020:
– copii cu diabet de tip 1;
– de cea mai mică vârstă;
– care nu pot obţine o valoare a HbA1c <7,5%;
– cu hipoglicemii frecvente, nocturne, asimptomatice.
Valoarea anuală a bugetului destinat achiziţiei de consumabile și a zece pompe noi alcătuiește aproximativ 8 milioane de lei (MDL).
În perioada 2021-2023, IMC a procurat și sisteme de monitorizare continuă a glucozei pentru circa 500 de copii cu diabet juvenil cu o valoare anuală de circa 9 milioane de lei (MDL).
Pentru anul 2024, Institutul Mamei şi Copilului a achiziţionat pentru copii cu diabet de tip 1 următoarele consumabile:
* 150 de stilouri cu pas de dozare 0,5 UI, în valoare de 46.246 lei (MDL), fără TVA inclus;
* 20 de transmiţătoare de date pentru sistemul de senzori de glicemie, funcţionabili până la 6-7 zile fiecare, în valoare de 133.333 de lei (MDL), fără TVA inclus;
* 10 pompe de insulină, cu fir, în valoare de 1.083.216 lei (MDL), fără TVA inclus;
* 70 de seturi de consumabile pentru 70 de utilizatori de pompe procurate în anii precedenţi (seturi de infuzie și rezervoare de insulină, funcţionabile timp de 3 zile fiecare) şi senzori de glicemie compatibili pentru integrare cu pompa, funcţionabili până la 6 zile fiecare, în valoare de 5.882.683 de lei (MDL), fără TVA inclus.
Anual, IMC procură câte 10 pompe noi pentru copii, începând din anul 2021. În anul 2022, o organizaţie caritabilă a facilitat procurarea a încă 17 pompe integrate cu senzor glicemic de același model, din resurse umanitare, inclusiv, destinate copiilor refugiaţi.
Detalii despre achiziţiile.publice de consumabile pentru gestionarea diabetului de tip 1 la copii, în condiţii de ambulator, pentru anul 2024 puteţi găsi aici:
Actualmente, adulţii cu diabet de tip 1 își cumpără senzori de glicemie cu fonduri proprii din afara ţării.
Accesul la senzorii glicemici şi consumabile pentru pompă de insulină, procurate cu fonduri proprii din afară este limitat și de scăderea sumei impozabile (până la 150 de euro și achiziţia odată la 30 de zile) după intrarea în vigoare a noilor prevederi ale Codului Vamal de la 1 ianuarie 2024.
Accesul la tehnologiile în diabetul tip 1, procurate de stat pentru copii şi adulţi cu diabet tip 1, posibil, este limitat din următoarele cauze:
– pacientul și medicul său endocrinolog de ambulator nu pot depune cerere/dosar pentru a beneficia de acestea;
– nu există o comisie de evaluare a astfel de dosare;
– nu există o procedură de asigurare a transparenţei cu privire la accesul la astfel de tehnologii, prin publicarea codificată a rezultatelor evaluării dosarelor;
– în cazul adulţilor cu diabet de tip 1, accesul este limitat la un senzor de glicemie montat pentru perioada internării în secţia de endocrinologie a SCR;
– lipsa de continuitate în asigurarea accesului copiilor care au împlinit vârsta de 18 ani la consumabile pentru pompă și senzori glicemici;
– cost-eficienţa precară a modelelor de senzori glicemici și pompe cu fir destinate copiilor mici, achiziţionate de la un distribuitor cu poziţie de monopol pe piaţă;
– diferenţa mare de fonduri alocate pentru sistem de pompă+senzor pentru un număr mic de beneficiari-copii în detrimentul unui număr mai mare de beneficiari de sisteme de senzor glicemic care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv, femei însărcinate.
Pentru anul 2023, SCR a procurat şi 5 pompe de insulină, fără fir, conectate cu sistem de senzor glicemic funcţionabil până la 14 zile fiecare, destinate femeilor însărcinate cu diabet de tip 1 preexistent sarcinii.