Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

INSULINE ȘI TESTE DE GLICEMIE COMPENSATE

Întrebări frecvente cu răspunsuri

1.Ce înseamnă „insuline și teste de glicemie compensate”?
Asta înseamnă că pacientul cu diabet are acces în mod continuu la insuline și teste de glicemie asigurate, prețul cărora va fi rambursat (compensat) printr-un alt mecanism decât cel de procurări anuale centralizate. Aplicat în țări europene, acesta din urmă constă în faptul că, pacientul cu diabet își ridică insulina și testele de glicemie, prescrise pe rețetă compensată, din orice farmacie comunitară (cu circuit deschis), aflată în contract cu asigurătorul public de sănătate (CNAM). În acest caz, finanțarea acestora are loc în funcție de necesarul pacientului, conform principiului:
„Prescriu –> Eliberez –> Plătesc”, ci nu „Procur –> Distribui –> Prescriu –> Eliberez”, precum în cazul procurărilor publice centralizate, când pacientul le ridica din farmaciile cu circuit închis (amplasate în incinta ambulatoriilor).

2. Cine are acces la insuline și teste de glicemie compensate?
Toți pacienții cu diabet au acces la insuline și teste de glicemie compensate, indiferent dacă au sau nu au asigurare de sănătate. Beneficiile de asigurare cu pachetul minim de îngrijire a diabetului (insulină, teste de glicemie, seringi/ace), în scopul prevenirii complicațiilor acestuia, sunt prevăzute de programul național de diabet zaharat.

3. Care este rata de compensare a prețului insulinei și al testelor de glicemie?
Rata de compensare a insulinelor este de 100%, adică pacientul are gratuitate la insuline (analogi de insulină și insuline umane). Valabilă pentru anul 2022 este rata de 100% de compensare a prețului fixat pentru un model de teste de glicemie și lanțete, iar pentru alte opt modele – în proporție de 85% din prețul mediu per patru cele mai accesibile ca preț modele incluse în lista de compensate și prezente pe piață.

4. Ce înseamnă „rețetă compensată” și cum se prescrie?
Formularul de rețetă compensată (nr.3/C) are dimensiunea 105×150 mm și este destinată prescrierii și eliberării medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate. Acesta conține datele personale ale pacientului (nume, prenume, vârstă, IDNP), o singură denumire comună internațională (DCI) a insulinei și codul acesteia sau tip de dispozitiv medical (teste de glicemie sau lanțete), numărul de unități, prețul cu amănuntul, suma compensată și a coplății (achitată de către pacient, dacă e cazul), data și semnătura pacientului și a farmacistului.
Acesta este completat în trei exemplare: de culoare roz – este reținut de către medicul prescriptor, de culoare verde – de către farmacie, de culoare galbenă – este returnat pacientului.
Medicul nu va indica denumirea comercială (marca, modelul) de insuline sau teste de glicemie în rețeta compensată. În schimb, la farmacie, pacientul va opta pentru denumirea comercială (marca și modelul) preferată.

Exemplu de prescripție a insulinei prandiale (pentru mese):
Rp: Insulini asparti 100 UI/ml
D.T.D. Nr. X cartușe (sau stilouri preumplute), 3 ml
D.S. S/c, câte Y-Z UI la mese, în funcție de valoarea glicemiei și a glucidelor consumate.

Exemplu de prescripție a insulinei bazale:
Rp: Insulini glargini 300 UI/ml
D.T.D. Nr. X stilouri preumplute, 1,5 ml
D.S. S/c, câte Y UI o data în zi.

Exemplu de prescripție a testelor de glicemie (DZ tip 1, adult):
Rp: Teste pentru determinarea (automonitorizarea) glicemiei
D.T.D. Nr. 350 de teste/3 luni
D.S. Câte 4 testări zilnice din sângele capilar.

5. Cine prescrie rețeta compensată pentru insuline și teste de glicemie?
Rețeta pentru insuline compensate (analogi de insulină, insuline umane) o prescrie medicul endocrinolog, iar rețeta pentru teste de glicemie compensate o prescrie medicul de familie.
Medicul endocrinolog va prescrie rețeta compensată pentru tratamentul diabetului
de tip 2, tratat cu antidiabetice orale (ADO) în combinație cu insulină.

6. În ce cazuri, preparatele de analogi de insulină vor fi prescrise pe formular de rețetă simplă?
Dacă în farmaciile cu circuit închis mai sunt disponibile stocuri de analogi de insulină din achizițiile anterioare (donațiile sunt destinate pacienților refugiați din Ucraina), atunci medicul endocrinolog le va prescrie pe formular de rețeta simpla (nr. 3), până la epuizarea stocurilor. Rețeta simplă e destinată prescrierii medicamentelor gratuite, inclusiv, ale preparatelor de analogi de insulină (procurați centralizat prin licitații publice) și eliberatea acestora din farmaciile cu circuit închis (amplasate în incinta instituțiilor medicale de ambulator). Dacă însă analogii de insulină lipsesc în stocurile farmaciilor cu circuit închis, atunci medicul endocrinolog îi va prescrie pe formular de rețetă compensată (nr.3/C).

7. Care este frecvența prescrierii rețetei pentru insuline și teste de glicemie compensate?
Accesul la tratamentul de durată (pentru toată viața) cu insuline și teste pentru automonitorizarea glicemiei este asigurat în mod continuu, iar necesarul de analogi de insulină sau insulină umană și teste de glicemie va fi prescris pacientului la fiecare trei luni.

8. Cum ar trebui să procedeze pacientul, dacă rândul de așteptare este prea mare pentru vizita la medicul endocrinolog?
Pacientul nu are nevoie de bilet de trimitere pentru a ajunge la medicul endocrinolog, ci doar de programarea vizitei (preferabil, prin telefon).În acest sens, pacientul sau aparținătorul acestuia va apela recepția (registratura) centrului consultativ de ambulator (AMT) sau al spitalului raional, anunțănd IDNP-ul sau numele, prenumele, anul nașterii și localitatea de domiciliu. Pacientul se va înscrie la medicul endocrinolog în timp util. Dacă rândul de așteptare depășește o perioadă de una sau două luni, iar rezervele de insulină sunt insuficiente, atunci va apela la vice-directorul medical al ambulatorului, pentru intervenții de fluidizare a fluxului de pacienți cu diabet astfel, încât acei tratați cu insulină vor fi referiți la medicul endocrinolog, iar acei tratați cu dietă, exercițiu fizic și antidiabetice orale (tablete) – la medicul de familie.

9. Cum pot găsi Lista actualizată a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate?
Lista actualizată a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale compensate poate fi găsită la medicul de familie, în farmacii sau poate fi accesată pe: cnam.md –> Medicamente compensate –> lista Denumirilor Comune Internaționale (DCI) compensate și lista Denumirilor Comerciale (DC) compensate (în partea de jos a paginii).
Capitolul I, secțiunea a 2-a conține lista DCI compensate pentru tratamentul de durată în condiţii de ambulator –> Medicamente compensate integral 100% pentru maladii cu impact major asupra sănătății (diabet zaharat) –> pagina 22-23, iar lista Dispozitivelor Medicale (DM) compensate (mărci, modele de teste de glicemie și lanțete) poate fi găsită la pagina 44-47.
Ultima versiune a listei a fost aprobată prin ordinul Ministerului Sănătății și CNAM nr.605/133-A din 21.06.2022 „Cu privire la medicamentele și dispozitivele medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.

10. Ce insuline sunt incluse în lista de compensate?
În actuala listă se regăsesc analogii de insulină (de la 01 iulie 2022) și insulinele umane (din anul 2013).
1) Analogii de insulină cu acțiune:
a) Rapidă
– Aspart (Novorapid) – în cartuș și stilou preumplut.
– Glulisine (Apidra) – în stilou preumplut.
– Lispro (Humalog) – în stilou preumplut.
b) Bazală
– Detemir (Levemir) – în stilou preumplut.
– Degludec (Tresiba) – în stilou preumplut.
– Glargine U-100 (Lantus) – în stilou preumplut.
– Glargine U-300 (Toujeo) – în stilou preumplut.
c) Premixate
– Aspart biphasic (NovoMix 30) – în stilou preumplut.

2) Insuline umane cu acțiune:
a) Scurtă
– Insulină umană solubilă (Actrapid HM, Humulin Regular) – în cartuș și flacon.
b) Intermediară
– Suspensie de insulină umană (Protaphane HM, Humulin NPH) – în cartuș și flacon.
c) Premixate
– Suspensie de insulină umană premixată (Mixtard 30, Humulin M3, Insuman Comb 25) – în cartuș și flacon, respectiv, în stilou preumplut.

11. Căror categorii de pacienți li se vor prescrie analogi de insulină?
Potrivit prevederilor ghidurilor de specialitate (ADA, ISPAD, NICE, SRDNBM) și ale ordinului MS/CNAM nr.605/133-A din 21.06.2022, medicul endocrinolog va prescrie preparatele de analogi de insulină, cu aplicarea criteriilor clinice și sociale, cu prioritate, pacienților cu:
1) Diabet de tip 1, subtip LADA (diabet latent autoimun al adultului), în sarcină cu diabet de tip 1 și tip 2 preexistent sarcinii sau gestațional.
2) Diabet de tip 2:
a) tratat anterior cu analogi de insulină, în condiții de menținere a valorii hemoglobinei glicate (HbA1c) ≤ 8% timp de, cel puțin, 6 luni/an.
b) angajat în câmpul muncii, în condiții de răspuns glicemic inadecvat la insuline umane și menținere a valorii hemoglobinei glicate (HbA1c) ≤ 8%.
c) diabet complicat (boală cronică renală în stadiu IV-V, retinopatie proliferativă, cardiopatie ischemică), în condiții de răspuns glicemic inadecvat  la insuline umane.

12. Care este necesarul minim prescris de teste de glicemie compensate?
Potrivit necesarului minim de testări zilnice, prevăzut în „Normele de prescriere” din anexa nr.2 a ordinului MS/CNAM nr. 605/133-A din 21.06.2022 (bazate pe recomandările ghidurilor de specialitate), numărul de teste de glicemie va fi prescris la fiecare trei luni, în funcție de categoria pacientului, tipul diabetului, schema de tratament și riscul de hipoglicemie:
✓   Copii cu diabet de tip 1 (-18 ani): 450 teste/3 luni.
Dacă pacientul-copil poartă senzor glicemic oferit de stat, atunci medicul de familie poate prescrie, la solicitarea pacientului sau a aparținătorului acestuia, un număr mai mic de teste, mai ales, dacă acesta va opta pentru un model cu coplată.
✓   Femei însărcinate cu diabet gestațional: 450 teste/3 luni și 150 teste/lună.
Diabetul gestațional poate fi diagnosticat în săptămâna a 24-28-a de sarcină și, de regulă, trece odată cu nașterea copilului. Numărul prevăzut de teste va fi prescris pentru o perioadă de 16 săptămâni = 4 luni).
✓   Adulți cu diabet de tip 1: 350 teste/ 3 luni.
În categoria adulților cu diabet de tip 1 se includ pacienții cu diabet de subtip LADA (latent autoimun al adultului), precum și femeile însărcinate cu diabet de tip 1 preexistent sarcinii.
✓   Adulți cu diabet de tip 2, tratat cu insulină bazală-bolus sau bazală: 200 teste / 3 luni.
În această categorie se includ pacienții cu diabet de tip 2, în schema de tratament a cărora se conține insulina bazală + antidiabetice orale (ADO).
✓   Adulți cu diabet de tip 2, tratat cu antidiabetice orale (ADO): 25 teste / 3 luni.

13. Care este valoarea coplății pentru modelele de teste de glicemie și lanțete compensate?
a) Valabilă pentru anul 2022, valoarea coplății (plata achitată din buzunarul pacientului) pentru modelele de teste de glicemie, compensate integral și partial (enumerate în ordine alfabetică) este următoarea:
AccuChek Active (forma Nr.50): 0,54 lei/test, în practică, se aplică valoarea 0,26 lei/test.
AccuChek Instant (forma Nr.50): 0,88 lei/test.
Beurer GL-44 (forma Nr.25×2, 50): 5,07 lei /test.
Bionime GS-100 (forma Nr.50): 1,10 lei/test.
Bionime GS-300 (forma Nr.25, 50): 2,14 lei/test și 1,92 lei/test.
Bionime GS-550 (forma Nr.50): 1,92 lei/test.
Fiabiomed (forma Nr.25×2): 0,45 lei/test.
TD-4302/CleverChek (forma Nr.50): 0,81 lei/test; forma Nr.25 – fără coplată, gratuit (de la 01.09.2022).
VivaChek Ino (forma Nr.25, 50, 100): 0 lei/test, gratuit.

b) Valabilă pentru anul 2022, valoarea coplății (plata achitată din buzunarul pacientului) pentru modelele de lanțete pentru înțepător, compensate integral și partial (enumerate în ordine alfabetică) este următoarea:
Accu Chek Soft Clix (forma Nr.25): 0,98 lei/lanțetă.
Beurer Soft Touch (forma Nr.100): 1,14 lei/lanțetă.
Bionime GL-300 (forma Nr.50): 1,51 lei/lanțetă.
Fiabiomed (forma Nr.100): 0,29 lei/lanțetă.
TD-THIN (forma Nr.50, 100): 0,09 lei/lanțetă și 0,01 lei/lanțetă.
VivaChek Ino (forma Nr.25, 50, 100): 0 lei/lanțetă, gratuit.

14. În ce farmacie comunitară pot găsi insulina și testele de glicemie prescrise?
Pacientul nu va umbla de la o farmacie la alta, până va găsi stoc disponibil. Din contra, farmacia va solicita produsele de la furnizor astfel, încât să poată acoperi în timp util rețeta compensată. Pacientul poate găsi insulinele și testele de glicemie prescrise în una dintre cele 217 farmacii comunitare (cu circuit deschis) și 1288 de filiale ale acestora de pe teritoriul Republicii Moldova și aflate în contract cu asigurătorul public de sănătate – CNAM, la libera sa alegere. Astfel, acesta poate opta pentru o farmacie comunitară de lângă casă, de exemplu, unde va merge pentru a ridica insulina și testele de glicemie prescrise. La prezentarea rețetei compensate, e posibil ca insulina, glucometrul sau modelul de teste solicitate să nu fie disponibile în stoc. În acest caz, farmacia va acoperi cele prescrise în rețetă timp de < 72 de ore. La fel, pacientul poate comunica cu farmacia prin telefon, prin expedierea rețetei scanate astfel, încât aceasta să își creeze stoc, în timp util. Pentru confortul pacientului, se recomandă ridicarea rețetei de insulină și a testelor de glicemie de la aceeași farmacie și aproximativ, în același timp.

15. În ce condiții, farmacia poate oferi un glucometru compatibil, gratuit?
Farmacia va oferi un glucometru gratuit pacientului care optează pentru un model de teste, pentru care nu are un glucometru compatibil, precum și în funcție de numărul de teste de glicemie prescris.

16. Care este diferența dintre insulinele umane și analogii de insulină?
Insulinele diferă, în funcție de structura chimică, profilul de acțiune, producător, concentrație și forma de livrare. Doar medicul endocrinolog are competențe de stabilire a schemei de insulinoterapie și ajustare periodică a acesteia, cu acordul pacientului.
Cea mai importantă diferență dintre insuline constă în profilul diferit de acțiune al acestora. Prin urmare, nu există insuline „mai bune” sau „mai puțin bune ” – contează profilul de acțiune al acesteia, încât să i se potrivească pacientului.
✓   Insulinele umane cu acțiune ultrarapidă – inhalatorii (technosphere, nu este autorizată/prezentă pe piața Republicii Moldova): intră în acțiune la 1-5 minute—> vârf de acțiune la 12-30 minute –> durează 2+ ore.
✓   Insulinele umane cu acțiune scurtă – solubile (regular): intră în acțiune la 30-60 minute –> vârf de acțiune la 2-4 ore –> durează 5-8 ore.
✓   Insulinele umane cu acțiune lentă/intermediară – suspensie: intră în acțiune la 2-4 ore —> vârf de acțiune la 4-12 ore –> durează 12-24 ore.
✓   Insulinele umane premixate (suspensie premixată): intră în acțiune la 30-60 minute—> vârf de acțiune la 3-6-8 ore –> durează 12-24 ore.
✓   Analogii de insulină cu acțiune ultrarapidă (aspart u/r, lispro u/r – nu sunt autorizate/prezente pe piața Republicii Moldova): intră în acțiune la 2-6 minute –> vârf de acțiune la 1-3 ore –> durează 3-5 ore.
✓   Analogii de insulină cu acțiune rapidă (aspart, glulisine, lispro): intră în acțiune la 5-15 minute –> vârf de acțiune la 1-3 ore –> durează 3-5 ore.
✓   Analog de insulină bazală cu acțiune lentă (detemir): intră in acțiune la 1-2 ore –> vârf de acțiune la 4-7 ore –> durează 18-20 de ore.
✓   Analog de insulină bazală cu acțiune ultralentă (degludec): intră in acțiune la 30-60 minute –> vârf de acțiune minimal –> durează 42+ ore.
✓   Analog de insulină bazală cu acțiune lentă (glargine U-100): intră in acțiune la 2-4 ore –> vârf de acțiune la 8-12 ore –> durează 22-24 ore.
✓   Analog de insulină bazală cu acțiune ultralentă (glargine U-300): intră in acțiune la 2-6 ore –> vârf de acțiune minimal –> durează 30-36 ore.

17. Care sunt recomandările clinice pentru terapia cu analogi de insulină?
Potrivit ghidurilor de specialitate SRDNBM, ISPAD, ADA și a prospectului medical, recomandările clinice pentru terapia cu analogi de insulină se află în corelație prioritară cu profilul de acțiune al acestor insuline, de absorbție a nutrienților, cu precădere, a glucidelor și cu prezența fenomenelor de secreție hormonală contrainsulară (de zori, de amurg, efectul Somogyi, etc) în cazul pacientului.
✓ Aspart este indicat în tratamentul diabetului zaharat la copii cu vârsta de la 1 an, adolescenți și adulți, în combinație cu o insulină bazală sau cu acțiune intermediară. E un analog de insulină prandială (pentru mese), cu acțiune rapidă, de primă alegere în schemele de insulinoterapie intensivă (tip 1, LADA, sarcină), precum și în diabetul de tip 2, care nu răspunde adecvat la terapia cu insuline umane sau la terapia combinată (insulină intermediară și antidiabetice orale).
Detalii
✓ Glulisine este indicat în tratamentul diabetului zaharat la copii cu vârsta de la 6 ani, adolescenți și adulți, în combinație cu o insulină bazală sau cu acțiune intermediară. E un analog de insulină prandială (pentru mese), cu acțiune rapidă, de primă alegere în schemele de insulinoterapie intensivă (tip 1, LADA), precum și în diabetul de tip 2, care nu răspunde adecvat la terapia cu insuline umane sau la terapia combinată (insulină intermediară și antidiabetice orale). În funcție de doza administrată, poate răspunde necesarului de insulină cu manifestări de hiperglicemie postprandială tardivă (la 2-3 ore de la mese), inclusiv, în cazul pacienților cu deficiențe de absorbție.
Detalii
✓ Lispro este indicat în tratamentul diabetului zaharat la copii cu vârsta de la 2 ani, adolescenți și adulți, în combinație cu o insulină bazală sau cu acțiune intermediară. E un analog de insulină prandială (pentru mese), cu acțiune rapidă, de primă alegere în schemele de insulinoterapie intensivă (tip 1, LADA, în sarcină), precum și în diabetul de tip 2, care nu răspunde adecvat la terapia cu insuline umane sau la terapia combinată (insulină intermediară și antidiabetice orale). În funcție de doza administrată, poate răspunde necesarului de insulină cu manifestări de hiperglicemie postprandială precoce (la 1-2 ore de la mese).
Detalii
✓ Degludec este un analog de insulină bazală cu acțiune ultralentă. Are efecte relativ similare asupra valorii glicemiei de noapte și dintre mese, ca și în cazul insulinei glargine U-300 (are vârfuri minime de acțiune). Comportă riscuri minime de hipoglicemie generală și nocturnă, în comparație cu efectele hipoglicemice ale insulinei detemir și glargine U-100. Se va asocia întotdeauna cu o insulină cu acțiune rapidă. Se recomandă în terapia diabetului zaharat de tip 1, inclusiv, subtip LADA, cu manifestări de hipoglicemie frecventă și severă în cazul terapiei cu insulină detemir sau glargine U-100 (evoluție de durată a diabetului de tip 1,sarcina, afecțiuni autoimune asociate: tiroidită autoimună, celiachie, complicații neuropate: gastropareză diabetică și alte deficiențe de absorbție).
Detalii
✓ Detemir este un analog de insulină bazală cu acțiune lentă, care se administrează de două ori în zi, mai rar (în doze mari), o dată în zi. Este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 1 la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 1 an,sarcina precum și în diabetul de tip 2, fără răspuns glicemic adecvat la acțiunea insulinelor umane sau la terapia combinată (insulină intermediară și antidiabetice orale). Acoperă necesarul de insulină bazală în prezența fenomenului de zori sau de amurg (secreție de hormoni contrainsulari în anumite perioade fiziologice și ale zilei).
Detalii
✓ Glargine U-100 este un analog de insulină bazală cu acțiune lentă, care se administrează o dată, mai rar, de două ori în zi. Este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 1 la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 2 ani, precum și în diabetul de tip 2, fără răspuns glicemic adecvat la acțiunea insulinelor umane sau la terapia combinată (insulină intermediară și antidiabetice orale). Acoperă necesarul de insulină bazală în prezența fenomenului de zori sau de amurg (secreție de hormoni contrainsulari în anumite perioade fiziologice și ale zilei).
Detalii
✓ Glargine U-300 este un analog de insulină bazală cu acțiune ultralentă, care se administrează o dată în zi. Este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 1 la copii cu vârsta peste 6 ani, adolescenți și adulți, în combinație cu o insulină rapidă. Nu are vârf evident de acțiune, de aceea se recomandă în manifestări frecvente și severe de hipoglicemie în tratamentul cu alte insuline bazale (detemir sau glargine U-100), inclusiv, nocturnă, fără prezența fenomenelor de zori sau de amurg (secreție de hormoni contrainsulari în anumite perioade fiziologice și ale zilei). Se recomandă în terapia diabetului de tip 1, inclusiv, al subtipului LADA de durată, cu afecțiuni autoimune asociate – tiroidită autoimună, celiachie, cu complicații neuropate – gastropareză diabetică și alte deficiențe de absorbție.
Detalii
✓ Aspart biphasic este o combinație dintre insulina aspart (cu acțiune rapidă), cristalizată cu protamină (cu acțiune intermediară) în raport de 30/70. Răspunde necesarului de insulină în diabetul de tip 2, prin acțiunea promptă în hiperglicemia postprandială (după mese) și a insulinei cu acțiune intermediară (12-24 ore), prin inhibarea eliberării de glucoză din depozitele ficatului. Se recomandă în terapia diabetului de tip 2, cu manifestări de hiperglicemie postprandială, în absența unui răspuns adecvat la terapia combinată dintre antidiabetice orale și insulină umană cu acțiune intermediară sau în regim bazal-bolus.
Detalii

18. Care sunt criteriile de alegere a unui model de glucometru și teste de glicemie?
Criteriile de alegere a unui model de glucometru, compatibil cu testele de glicemie, pot varia în funcție de nivelul de precizie al valorilor afișate, volumul picăturii de sânge aplicate (0,4; 0,5; 0,7 sau chiar 1 mcl de sânge), tipul acesteia (agățătoare sau non-agățătoare), timpul de măsurare (5…10 secunde), etc.
O listă cu modele de glucometru care corespund standardului de precizie ISO 15197:2013/2015 poate fi accesată aici

19. Ce alte medicamente de diabet conține lista de compensate?
Lista actualizată de compensate mai conține preparate antidiabetice orale, administrate în diabetul de tip 2 (glibenclamide, gliclazide, glimepiride, metformine, repaglinide).

20. Cum vor fi prescrise lantetele pentru înțepător?
Acestea vor fi prescrise în cantitate minimală, maximala sau deloc, la solicitarea pacientului, odată cu prescrierea rețetei pentru testele de glicemie.Numărul maximal prescris de lantete nu va depasi numărul de teste de glicemie prevăzut.