Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Am dreptul să conduc automobilul, dacă am diabet de tip 1?

– Da, ai dreptul să conduci un automobil (vehicul), în următoarele condiţii:
🔹️ ai diabet echilibrat, dovedit prin valoarea în serie a hemoglobinei A1c <7,5% sau a intervalului de timp cu valori glicemice în ţintă (4-10 mmol/L) TiR >70%;
🔹️dovada absolvirii cu succes (obţinerea unui punctaj minim 70/100 la testul de evaluare finală) a unui curs structurat de educaţie medicală (DAFNE sau similar);
🔹️ dovada conştientizării riscului de hipoglicemie la volan ṣi a tacticii de corecţie (45 de minute de repaus după un episod de hipoglicemie);
🔹️aviz cu examen medical periodic a evoluţiei diabetului (retinopatie, neuropatie, etc) nu mai rar decât o dată la 5 ani (ṣoferi amatori) ṣi o dată la 3 ani (ṣoferi profesioniṣti);
🔹️vederea la ambii ochi corectată cu dispozitive optice de corecţie (ochelari, lentile de contact) este mai mare decât 0,5 (50/100).
Detalii puteţi găsi în secţiunea 1-a (“Vederea”) ṣi a 5-a (“Diabetul zaharat”) din capitolul II din Normele privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.12/2009, cu modificările operate prin HG nr.592/2017.
Detalii aici
Notă:
Categoria de candidaţi pentru obţinerea permisului de conducere din grupa 1 se referă la ṣoferii amatori, iar din grupa 2 – la ṣoferii profesioniṣti.
Pentru a obține adeverință medicală, vei face examene medicale în cadrul comisiei medicale, creată în cadrul instituţiilor medicale. Lista instituțiilor abilitate este disponibilă accesând următorul link.
Pentru a fi admis la cursul de instruire, printre altele (act de identitate şi de studii) vei prezenta:
🔹️adeverința medicală a candidatului pentru obținerea permisului de conducere (formularul E 083/e);
🔹️avizul consultativ narcologic pentru admiterea la cursuri de șoferi (formularul F 092-1/e);
🔹️concluzia psihiatrică privind aptitudinea de conducere a vehiculului.
Detalii despre procedura de obţinere a adeverinţei medicale aici
În 2016, Asociația Tinerilor cu Diabet DIA, sprijinită de avocaţii Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CDPD) şi expertiza Centrului de Reabilitare a Persoanelor cu Vedere Slabă “Low Vision”, a gestionat un caz de litigare strategică, prin intermediul căruia autoritatea naţională din sănătate a fost acţionată în instanţa de judecată pentru prevederile discriminatorii conţinute în capitolului III (“Lista maladiilor incompatibile cu dreptul de obţinere a permisului de conducere”), unde era inclus diabetul dependent de insulină şi vederea slabă corijată cu mijloace optice de corecţie de până la 8 dioptrii. Drept urmare a demersurilor de pledoarie cu privire la armonizarea prevederilor naţionale cu cele ale Directivelor Europene, acesta a fost exclus, prin operarea modificărilor din 2017.
Sursa imaginii: wikihow