Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Accesul la medicamente ṣi consumabile pentru persoanele refugiate cu diabet ar putea creṣte, odată cu modificarea cadrului legal şi a disponibilităţii fondurilor umanitare pentru compensarea acestora

La Târgul de Informare în domeniul Migrației și Azilului, organizat la 24 ianuarie 2024 la hotelul Radisson Blu din Chiṣinău, Asociația Tinerilor cu Diabet DIA a fost prezentă cu un stand de informare, ca ṣi
organizaţie a societăţii civile care oferă asistență specifică în diabet persoanelor refugiate din Ucraina. Oficiali guvernamentali, agenţii ONU, organizaţii ale societăţii civile și donatori au discutat despre provocările ṣi viziunile de ameliorare a cadrului legal, care să ofere acces la serviciile de bază.
Tot la 24 ianuarie a avut loc şedinţa ordinară a grupului inter-agenţii ONU de Sănătate ṣi Nutriţie, organizat de Biroul OMS în Moldova – World Health Organization in Moldova. Printre achiziţiile preconizate pentru anul 2024, prezentările celor prezenţi s-au axat ṣi pe creṣterea accesului la pachetul de beneficii de sănătate pentru persoanele vulnerabile ṣi refugiate cu condiţii medicale netransmisibile, inclusiv, diabet (Dr.Vadim Aftene, reprezentant, Ministerul Sănătăţii).
În condiţiile în care persoanele refugiate, încadrate în statutul de “beneficiar al protecţiei temporare”, nu au acces la reţetă compensată pentru medicamente ṣi dispozitive medicale esenţiale în diabet (potrivit ordinului MS nr.143/2023, Asociaţia DIA pledează pentru aplicarea modelului de compensare a costului pachetului minim de îngrijire a diabetului (insuline, antidiabetice orale, teste de glicemie, ace pentru stiloul injector) de către asigurarea de sănătate însă cu fonduri provenite de la agenţii ONU. Un astfel de model este aplicat în prezent în cazul serviciilor de hemodializă, compensate din fonduri ale Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie.
De la începutul crizei refugiaţilor, legată de războiul din Ucraina, Asociaţia DIA şi-a asumat asistenţa în diabet a persoanelor refugiate, mai nou, cu statut de protecţie temporară, din donaţii locale şi din resursele organizaţiilor umanitare (granturi) pentru achiziţii de pe piaţa locală a necesarului potrivit schemei personalizate a pacientului.
Până în prezent, peste 500 de persoane refugiate cu diabet au beneficiat de necesarul de insulină, consumabile şi alte medicamente esenţiale. Din numărul total de persoane asistate:
* 214 sunt cu diabet tip 1, 36 fiind copii, inclusiv, patru diagnosticaţi după strămutarea pe teritoriul Republicii Moldova;
* 76 – cu diabet tip 2 tratat cu insulină;
* 213 – cu diabet tip 2 tratat cu antidiabetice orale, o cincime din numărul total fiind beneficiari de asistenţă multiplă, iar 87 – incluse în lista de așteptare pentru asistenţă cu insuline-lipsă în stoc, consumabile-teste de glicemie, antidiabetice orale și alte medicamente esenţiale.
Printre organizaţiile umanitare care au sprijinit Asociaţia DIA prin proiecte de asistenţă în diabet se numără:
* People in Need Moldova (aprilie-iunie 2022), 130 de beneficiari asistaţi cu necesarul de insulină ṣi consumabile pentru o perioadă de 3 luni;
* People in Need Moldova (decembrie – aprilie 2023) – 61 de beneficiari asistaţi cu necesarul de insulină, consumabile ṣi alte medicamente esenţiale pentru o perioadă de 6 luni;
* World Hope International & (decembrie 2022 – prezent) – 163 de beneficiari din Moldova (30%) și refugiaţi din Ucraina (70%) asistaţi cu insuline, ace pentru stilou injector, glucometre și teste de glicemie, senzori glicemici, glucagon, dextroză orală) pentru o perioadă de 3, 6, 9 luni sau 1 an;
* Intersos Moldova (iunie 2023) – 18 beneficiari de insulină Levemir ṣi Actrapid HM, necesar acoperit pentru o perioadă de 3, 6, 9 luni, 1 an.;
* Lifting Hands International (iunie – septembrie 2023) – 75 de beneficiari asistaţi cu necesarul de alte medicamente esenţiale pentru o perioadă de 3 luni;
* HEKS-EPER Moldova/Cristian AID (iulie-august 2023) – 25 de beneficiari ai taberei de patru zile pentru copii și tineri cu diabet tip 1 din Moldova și refugiați din Ucraina;
* HEKS-EPER Moldova/Cristian AID (septembrie – noiembrie 2023) – 146 de beneficiari ai atelierelor de educație structurată comunitară în diabetul de tip 1 și tip 2 pentru persoane din Moldova și refugiate din Ucraina.
Din lotul de insuline oferit de World Hope International, în iunie 2023, 60 de stilouri preumplute de insulinum humanum – Humulin Regular, KwikPen, 500 UI/ml, 3 ml, a fost redirecţionat către Ministerul Sănătăţii pentru secţiile Terapie Intensivă ale spitalelor publice din Moldova, din cauza dozării dificile în condiţii de ambulator.
Procedura de asistenţă comunitară în diabet constă din următoarele etape:
dopomoga.gov.md -> linie verde asistenţă în diabet (069888282) -> solicitare de asistenţă (donaţii insulină, consumabile medicale, antidiabetice orale și alte medicamente esenţiale) -> identificare și justificative medicale -> evaluare și prescripţie -> farmacie-partener, eliberarea celor prescrise -> semnăturile farmacistului și ale pacientului pe formularul imprimat, ca și dovadă a ridicării bunurilor -> stocarea datelor în baza de date.
Criteriile de prescriere-eliberare:
– Necesar/3 luni de insulină: (doza zilnică x 92 de zile) / 300 UI/stilou/cartuș.
– Necesar/3 luni de consumabile-teste de glicemie (potrivit prevederilor ghidului SRDNBM, 2021):
* 450 teste pentru copii cu DZ tip 1.
* 350 teste pentru adulți cu DZ tip 1 (incl. LADA) și DZ tip 2 tratat cu insuline bazal-bolus. .
* 200 teste pentru adulţi cu DZ tip 2 tratat cu insulină premixată sau bazală.
* 100 teste pentru adulţi cu DZ tip 2 tratat cu antidiabetice orale sulfonilureice.
* 50 teste pentru adulţi cu DZ tip 2 tratat cu antidiabetice orale – metformină.
– Necesar/3 luni de ace pentru stilou injector:
* DZ tip 1 sau DZ tip 2, bazal-bolus: 200 ace/3 luni (1 ac /2-3 injecţii);
* DZ tip 2 tratat cu insulină bazală sau premixată: 100 ace/3 luni (1 ac/4-5 injecţii).
– Necesar/3 luni de alte medicamente esenţiale:
Doza zilnică x 92 zile.
Stoc disponibil de insuline (donat de World Hope International):
* Insulinum degludecum (Tresiba, FlexTouch), 100 UI/ml, 3 ml, stilou preumplut, Nr.5×15 cutii (exp. 31.01.2025).
* Susp. insulinum humanum (Humulin 70/30, KwikPen), 100 UI/ml, 3 ml, stilou preumplut, Nr.5×29 cutii (exp.02.04.2024).
* Insulinum detemirum (Levemir, FlexPen), 100 UI/ml, 3 ml, stilou preumplut, Nr.5×5 (exp.31.05.2024), donat de Intersos.
* Susp. insulinum humanum (Novolin N, FlexPen), 100 UI/ml, 3 ml, Nr.5×5,6 cutii (exp.30.04.2024).
* Glucometru AccuChek Guide, Nr.1×36.
Recent, Oficiul Avocatului Poporului a lansat Raportul privind evaluarea accesibilităţii serviciilor medicale esenṭiale a persoanelor refugiate pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit căruia: “Finanţarea medicamentelor pentru persoane refugiate se realizează gratuit prin Programe Naţionale (tuberculoză, HIV, diabet zaharat, cancer) și CNAM (servicii de sănătate reproductivă, pentru copii, dializă, asistenţă medicală primară și o parte din urgenţe)”.
Totuṣi, asistenţa refugiaţilor cu diabet (insuline) din partea statului provenea din asistenţa umanitară ṣi nu răspundea tuturor schemelor personalizate de insulinoterapie. Printre donaţiile de insulină oferite anterior Ministerului Sănătăţii de către organizaţiile umanitare se numără: donaţia de insulinum lispro (Admelog, flacon) și insulinum glarginum (Lantus, stilou preumplut) din partea Israelului în aprilie 2022:
ṣi donaţia de insulinum aspartum (Novorapid, stilou preumplut), glulisinum (Apidra, stilou preumplut), glarginum (Lantus, stilou preumplut) din partea Project HOPE în aprilie 2022, lot distribuit și pacienţilor moldoveni în perioada crizei de insuline dinaintea intrării acestora în Lista de compensate:
Donaţia de insuline ṣi consumabile oferită de World Hope International către Asociaţia DiA a fost facilitată de Ministerul Sănătăţii în decembrie 2023:
Până la 2 februarie 2024, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative cu privire la încadrarea în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală a beneficiarilor de protecție temporară angajați se află în consultări publice. Acesta este elaborat de către Ministerul Sănătății ṣi Compania Națională de Asigurări în Medicină.
Potrivit notei informative, modificările cadrului normativ sunt condiționate de încetarea stării de urgență, instituită prin dispoziția Comisiei pentru situații excepţionale.
În prezent, conform prevederilor pct. 23 și 24 din Condițiile de acordare a protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21/2023, beneficiarii de protecție temporară au dreptul de a munci pe teritoriul Republicii Moldova, fără obținerea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.